Czego pragnie człowiek?

Na jednym z amerykańskich uniwersytetów przebadano grupę studentów pod kątem planowania przyszłości. Gdy badanie powtórzono po wielu latach, okazało się, że największe sukcesy odnieśli ci uczniowie, którzy swoje cele zapisywali na kartkach. Badanie to dowiodło, że najpewniejszą drogą odniesienia sukcesu jest jasne sprecyzowanie naszych celów. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego człowiek wyznacza sobie taki a nie inny cel? Chcąc na nie odpowiedzieć,  warto posłużyć się modelem hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa.

Zamierzając zobrazować to zagadnienie skonstruował piramidę 5 głównych potrzeb ludzkich. Model Maslowa porządkuje potrzeby od najbardziej podstawowych do potrzeb  wyższego poziomu. Zgodnie z jego teorią powinny być zaspokajane począwszy od potrzeb niższego rzędu w pierwszej kolejności, skończywszy na potrzebach wyższego rzędu. Swoją teorię opiera na bardzo prostych przesłankach: jeśli chcę odnieść sukces i rozwijać się, to najpierw muszę zadbać o przyziemne potrzeby fizjologiczne, tj. jedzenie, ubranie czy mieszkanie.

Potrzeby niższego rzędu

1. Potrzeby fizjologiczne

Zaliczamy do nich troskę o pożywienie, odzież, mieszkanie czy prokreację. Niewątpliwie są to najbardziej podstawowe potrzeby człowieka, które jednak do przeżycia są konieczne. Energia życiowa jest niezbędna do realizacji większych potrzeb. Wielu ludzi obiera je jako swoje główne potrzeby, podporządkowując resztę życia ich zaspokojeniu. Skupienie się wyłącznie na materialnej sferze życia uniemożliwia pełnowymiarowy rozwój jednostki ludzkiej.

2. Potrzeby bezpieczeństwa

Zaliczamy do nich dążenie do stabilności psychiczno-emocjonalnej jak i materialnej. Każdy człowiek zakładając rodzinę czy szukając pewnej pracy na etacie nieświadomie dąży do realizacji tego pragnienia.

Potrzeby wyższego rzędu

3. Potrzeby przynależności

Wyrażają one wyrytą w każdym ludzkim sercu potrzebę miłości, przyjaźni i akceptacji. Realizacja tej potrzeby przejawia się przynależnością do jakiejś grupy czy elity. Każdy pragnie budować relacje z innymi ludźmi. Wynika to z faktu, że człowiek jest istotą społeczną.

4. Potrzeby uznania

Definiujemy je jako potrzeby szacunku, znaczenia czy prestiżu. Chcąc osiągnąć uznanie u innych konieczne jest w pierwszym rzędzie pokochanie siebie, czyli odkrycie własnej i niepowtarzalnej wartości.

5. Potrzeby samorealizacji

Potrzeba ta zakłada całkowity rozwój jednostki ludzkiej. Człowiek jest jednością psycho-fizyczno-duchową, więc rozwój powinien zakładać wymienione sfery. Dotyczy on zarówno wzrastania duchowego, jak i odkrywania i rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Jest niczym innym jak realizacją swojego powołania.

Każdy człowiek posiada jakiś światopogląd. Nawet osoba niewierząca posiada swój system wartości. Nasze poglądy i wartości wytyczają cele, do których dążymy. Dlatego niezmiernie ważne jest to, aby nasze wartości życiowe służyły rozwojowi całej naszej natury ludzkiej z duszą, psychiką i ciałem.

Autor: Beata

Staram się przekazywać ciekawe ale także ważne informacje szczególnie ze świata mody, lifestylu i życia gwiazd.

Podziel się tym artykułem na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.